Παρουσίαση ερευνητικού έργου ΙΙΕ / ΕΙΕ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 9-17/9/2023.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 9-17 Σεπτεμβρίου 2023, θα παρουσιαστεί το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και την εταιρεία Comic – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) «Ψηφιακές διαδρομές στα μονοπάτια της ελληνικής ιστορίας – Digital Routes in Greek History’s […]

Ερευνητικό Πρόγραμμα « Lead Seals in Byzantine Thrace (LSBYT) »

Πληροφορίες για τα επιστημονικά αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος « Lead Seals in Byzantine Thrace (LSBYT )» στο συνημμένο αρχείο και στον ιστότοπο   https://lsbyt.web.auth.gr/ LSBYT κείμενο για Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)  

Κατερίνα Κωνσταντάτου, Η αγιολογική και υμνογραφική παράδοση για τον Όσιο και Ομολογητή Χαρίτωνα και τον Όσιο Συμεών Στυλίτη τον Νέο. Συμβολή στην συροπαλαιστινιακή αγιολογία, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπουσα: Θ. Αντωνοπούλου