4η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ: Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει την 4η Προκήρυξη ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών. Προθεσμία υποβολής έως 20 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. 4η-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΔ

Θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας — Ακαδημία Αθηνών

Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει θέση τριτοβάθμιου ερευνητή με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Φραγκοκρατούμενου ελληνικού χώρου με έμφαση στη μελέτη αρχειακών πηγών και τεκμηρίων». Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00974-downloaded -05_04_2024

Θέση επίκ. καθηγητή Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου — Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00716-downloaded -19_03_2024_ Επισήμανση

Θέση Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής — Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και μουσικών παραδόσεων Ανατολικής Μεσογείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 13 Απριλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00443-downloaded -12_02_2024

Μεταδιδακτορική έρευνα — Ακαδημία Μετεώρων

Η «Μητροπολιτικὴ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καὶ Μετεώρων (Ἀκαδημία Μετεώρων), προκηρύσσει μεταδιδακτορικὴ ὑποτροφία με θέμα «Ἱστορία καὶ πνευματικὴ παράδοση τῆς μοναστικῆς πολιτείας τῶν Μετεώρων». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη και μέσω του συνδέσμου https://www.meteora-academy.gr/prokiryxi-metadidaktorikis-ypotrofias/ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θέση καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας — Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 24 Μαρτίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-03476-downloaded -23_01_2024

Πρόσκληση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. προσκαλεί νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για διδασκαλία Βυζαντινής Φιλολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024. Προθεσμία υποβολής έως 22 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση. Πρόσκληση-ΕΣΠΑ-Ακαδ-Εμπειρία-2024-ΤΕΦ-signed.pdf

Πρόσκληση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί νέους / νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 19 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση. Πρόσκληση_Ακαδ._Εμπειρία_2023-2024_ΙστΑρχ_opt_compressed_compressed_compressed

Ερευνητικές θέσεις – Γαλλική Σχολή Αθηνών

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών προκηρύσσει δέκα θέσεις έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 15 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών https://www.efa.gr/recrutement-des-membres-depot-des-candidatures/ Épreuves du concours.

Θέση Βυζαντινής Ιστορίας – Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση Βυζαντινής Ιστορίας 11ος-15ος αιώνας. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-03247-downloaded -26_12_2023