Θέση επίκ. καθηγητή Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας – Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 17 Σεπτεμβρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-02069-downloaded -16_07_2024

Θέση αν. καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας – Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 13 Σεπτεμβρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-02003-downloaded -12_07_2024

Θέση επίκ. καθηγητή Μεσαιωνικής Ευρωπαϊκής Ιστορίας – Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή Μεσαιωνικής Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  12 Σεπτεμβρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01886-downloaded -11_07_2024    

Θέση επίκ. καθηγητή Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας – Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας. Προθεσμία υποβολής έως 5-9-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01850-downloaded -02_07_2024  

Διδακτορική και Μεταδιδακτορική ‘Έρευνα – Πανεπιστήμιο Βιέννης. Προθεσμία 20-7-2024.

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης προκηρύσσει υποτροφία σύντομης διάρκειας για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στον βυζαντινό και στον πρώιμο νεοελληνικό πολιτισμό. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://tsiter-kontopoulou-schenkung.univie.ac.at/en/tsk-research-fellowship/  

Θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης – Ακαδημία Αθηνών

Το Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει θέση ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας τριετούς θητείας στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης από τον 4ο έως και τα τέλη του 16ου αιώνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 6-8-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01429-downloaded -08_06_2024

Θέση αν. καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα – Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα. Προθεσμία υποβολής έως 29-7-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01518-downloaded -30_05_2024  

Θέση επίκ. καθηγητή επί θητεία Ιστορίας του Δικαίου – Ε.Κ.Π.Α.

Η Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή επί θητεία στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας του Δικαίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 25 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01319-downloaded -27_05_2024

Θέση επίκ. καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης – Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης : Πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος-7ος αι.). Προθεσμία υποβολής έως 1η Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01229-downloaded -04_05_2024 (2)

Θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας – Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1η Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-01229-downloaded -04_05_2024