Στην παρούσα δημοσίευση θα αναρτώνται όλα τα ψηφίσματα για τη μετατροπή της χρήσης της Αγίας Σοφίας. Για κάθε νέο ψήφισμα που αναρτάται, θα δημιουργείται μία νέα δημοσίευση, η οποία θα ανακατευθύνει στην παρούσα. Αναρτάται, επίσης, η Ανοικτή Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών (AIEB).

Αναρτήσεις / Συνημμένα:

 1. Ανοικτή Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών [13/07/2020]
 2. Ψήφισμα Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (ελληνικά & αγγλικά) [13/07/2020]
 3. Ψήφισμα Bibliothèque Byzantine [13/07/2020]
 4. Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ελληνικά & αγγλικά) [13/07/2020]
 5. Ψήφισμα Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας [14/07/2020]
 6. Επιστολή Κινεζικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών [17/07/2020]
 7. Ψήφισμα Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ [17/07/2020]
 8. Ψήφισμα Τουρκικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) [10/07/2020]
 9. Επιστολή–Έκκληση Europa Nostra [17/07/2020]
 10. Επιστολή Ιεράς Συνόδου προς την Ελληνική Επιτροπή του ICOMOS [15/07/2020]
 11. Ψήφισμα Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ [14/07/2020]
 12. Ψήφισμα Ακαδημίας Αθηνών [14/07/2020]
 13. Ψήφισμα Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ (ΣΟΚΠΑ)
 14. Ψήφισμα Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας [17/07/2020]
 15. Ψήφισμα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ
 16. Ανακοίνωση Συγκλήτου ΕΚΠΑ [16/07/2020]
 17. Δελτίο Τύπου Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας [23/07/2020]
 18. Ψήφισμα Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [22/07/2020]
 19. Ψήφισμα Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας Δικαίου
 20. Ψήφισμα Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ [27/07/2020]
 21. Ψήφισμα Κοσμητείας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ [27/07/2020]
 22. Άρθρο (εφημερίδα «Η Καθημερινή») της κ. Ελένης Μεθοδίου για τη μετατροπή της χρήσης της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας
 23. Παρουσίαση τόμου «Αγία Σοφία: Οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο».
 24. Ομιλία Ελένης Μεθοδίου για τη μετατροπή της χρήσης της Αγίας Σοφίας.

1. Open Letter (AIEB)

2α. Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών (ελληνικά)

2β. Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών (αγγλικά)

3. Bibliothèque Byzantine

4α. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ελληνικά)

4β. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (αγγλικά)

5. Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία

6. Κινεζική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών

7. Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

8. Τουρκική Επιτροπή ICOMOS

9. Europa Nostra

10. Ιερά Σύνοδος

11. Tμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ

12. Ακαδημία Αθηνών

13. Ψήφισμα Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ

14. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία

15. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ

16. Σύγκλητος ΕΚΠΑ

17. Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Βενετίας

18. Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

19. Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου

20. Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ

21. Κοσμητεία Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΔΠΘ

22. Άρθρο της κ. Ελένης Μεθοδίου

22. Άρθρο της κ. Ελένης Μεθοδίου (αγγλικά)

23. Παρουσίαση τόμου

24. Ομιλία Ελένης Μεθοδίου