Δʹ [ΙΑʹ] Συνάντηση (2023)
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργάνωσαν την Δ΄ [ΙΑ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων που πραγματοποιήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή, από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 το απόγευμα έως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023. Πρόγραμμα Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων Περιλήψεις ανακοινώσεων Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων - Κομοτηνή_compressed