Η ανακοίνωση του Ταξιάρχη Κόλια, στην έβδομη και τελευταία Συνεδρία της Ολομέλειας (27 Αυγούστου 2011) του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, με τίτλο: The Perspectives of Byzantine Studies in the Face of the New Conditions of Scientific Work and Research.

Συνημμένα αρχεία:

KOLIAS, The Perspectives of Byzantine Studies