Προσωπογραφικό λεξικό της εποχής των Παλαιολόγων. Συμπλήρωμα

Υπεύθυνος: Σοφία Κοτζάμπαση

Συνεργάτες: Ελένη Καλτσογιάννη, Ηλίας Ταξίδης, Ηλιάνα Παρασκευοπούλου

Φορείς: σε συνεργασία με το Institut für Byzanzforschung της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών

Χρόνος υλοποίησης: 2010-