Θέσεις για διδακτορικές σπουδές – Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg, Mainz.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. RTG 2304_job advertisement_cohort 3b

4η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ: Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει την 4η Προκήρυξη ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών. Προθεσμία υποβολής έως 20 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. 4η-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΔ

Θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας — Ακαδημία Αθηνών

Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει θέση τριτοβάθμιου ερευνητή με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Φραγκοκρατούμενου ελληνικού χώρου με έμφαση στη μελέτη αρχειακών πηγών και τεκμηρίων». Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00974-downloaded -05_04_2024

Θέση επίκ. καθηγητή Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου — Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Πολιτισμικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Μαΐου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00716-downloaded -19_03_2024_ Επισήμανση

Θέση Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής — Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και μουσικών παραδόσεων Ανατολικής Μεσογείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 13 Απριλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2024-Tefxos G-00443-downloaded -12_02_2024

Μεταδιδακτορική έρευνα — Ακαδημία Μετεώρων

Η «Μητροπολιτικὴ Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καὶ Μετεώρων (Ἀκαδημία Μετεώρων), προκηρύσσει μεταδιδακτορικὴ ὑποτροφία με θέμα «Ἱστορία καὶ πνευματικὴ παράδοση τῆς μοναστικῆς πολιτείας τῶν Μετεώρων». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη και μέσω του συνδέσμου https://www.meteora-academy.gr/prokiryxi-metadidaktorikis-ypotrofias/ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θέση καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας — Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση καθηγητή Βυζαντινής Μουσικολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 24 Μαρτίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-03476-downloaded -23_01_2024

Πρόσκληση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. προσκαλεί νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για διδασκαλία Βυζαντινής Φιλολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024. Προθεσμία υποβολής έως 22 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση. Πρόσκληση-ΕΣΠΑ-Ακαδ-Εμπειρία-2024-ΤΕΦ-signed.pdf

Πρόσκληση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί νέους / νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, για την παροχή διδακτικού έργου κατά το Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 19 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση. Πρόσκληση_Ακαδ._Εμπειρία_2023-2024_ΙστΑρχ_opt_compressed_compressed_compressed

Ερευνητικές θέσεις – Γαλλική Σχολή Αθηνών

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών προκηρύσσει δέκα θέσεις έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 15 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας της Γαλλικής Σχολής Αθηνών https://www.efa.gr/recrutement-des-membres-depot-des-candidatures/ Épreuves du concours.

Θέση Βυζαντινής Ιστορίας – Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση Βυζαντινής Ιστορίας 11ος-15ος αιώνας. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Φεβρουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-03247-downloaded -26_12_2023

Θέση Βυζαντινής Ιστορίας, Ι.Ι.Ε. / Ε.Ι.Ε

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών προκηρύσσει θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στη νομισματική και-ή τη σιγιλλογραφία (προαπαιτούμενη η άριστη γνώση και των γραπτών πηγών)». Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eie.gr/careers_gr.html

Θέσεις για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα – Πανεπιστήμιο Fribourg

Το Πανεπιστήμιο του Fribourg της Ελβετίας προκηρύσσει θέσεις διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 15 Δεκεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στις ανηρτημένες προσκλήσεις. Job_Announcement_PhD_position_1 Job_Announcement_PhD_position_2 Job_Announcement_Postdoc_or_Senior_Res

Μεταδιδακτορική έρευνα — Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon Sorbonne

To Πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon Sorbonne, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Les Économies méditerranéennes à la fin du Moyen Âge (ca. 1350- ca. 1500) : crises, reconstructions, restructurations (ANR-23-CE27-ECOMED; 2024-2028), προκηρύσσει δύο θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας Μεσαιωνικής Αρχαιολογίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 5 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στις […]

2η Πρόσκληση για Ακαδημαϊκό Συνεργάτη, Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής για ακαδημαϊκό συνεργάτη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15 Δεκεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση. Τροποποίηση 2ης Δημόσιας Πρόσκλησης για Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες_ΚΕΑΕ

Θέση επίκ. καθηγητή Ιστορίας Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου – Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή Ιστορίας Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. Προκήρυξη θέσης Ιστορίας Δικαίου  

Θέση επίκ. καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-02871-downloaded -12_11_2023

Θέση εντεταλμένου διδάσκοντος Βυζαντινής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Παν/μιο Πατρών.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει θέση εντεταλμένου διδάσκοντος Βυζαντινής Ιστορίας – Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης. Προθεσμία υποβολής έως 30 Οκτωβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ_2023_2024_Τμήμα-Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Θέση καθηγητή Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Βυζαντινής Ιστορίας Τέχνης – Παν/μιο Johannes Gutenberg, Mainz.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Μάιντζ προκηρύσσει θέση καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 22 Νοεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη θέσης αν. καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας —Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-02358-downloaded -02_10_2023

Θέση Λέκτορα Περιβαλλοντικής Ιστορίας ― Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ

Το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ προκηρύσσει θέση λέκτορα Περιβαλλοντικής Ιστορίας περιλαμβανομένης της μεσαιωνικής περιόδου. Περισσότερες πληροφορίες μέσω του συνδέσμου https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=0638-23  

Θέση επίκ. καθηγητή Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου, Θεολογική Σχολή, Α.Π.Θ.

Η Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση επίκουρου καθηγητή Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου. Προθεσμία υποβολής έως 1η Νοεμβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Document (1)

Υποτροφίες διδακτορικής έρευνας ― Πανεπιστήμιο Βερολίνου

Στο πλαίσιο των διδακτορικών προγραμμάτων « Ancient Languages and Texts », « Ancient Philosophy and History of Ancient Science » και « Languages and Cultures of the Silk Road » του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, προκηρύσσονται υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 1η Νοεμβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία. […]

Θέσεις διδακτορικής έρευνας ― Πανεπιστήμιο Mainz

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος « Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» , το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, προκηρύσσει δύο θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Περαιτέρω πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο. RTG 2304_job advertisement_cohort 3a_2 (1)

Προκήρυξη θέσης Βυζαντινής Ιστορίας ― Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Seeger του Πανεπιστημίου του Πρίνστον προκηρύσσει θέση Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή (με θητεία) ή Καθηγητή (με θητεία) Βυζαντινής Ιστορίας. Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο https://puwebp.princeton.edu/AcadHire/apply/application.xhtml?listingId=31761

Θέση καθηγητή Ιστορίας Βυζαντινής Τέχνης ― Πανεπιστήμιο Βιέννης. Προθεσμία έως 15-9-2023.

Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης προκηρύσσει θέση καθηγητή Ιστορίας Βυζαντινής Τέχνης. Προθεσμία υποβολής έως 15 Σεπτεμβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο https://personalwesen.univie.ac.at/en/jobs-recruiting/professorships/detail-page/news/byzantine-art-history/  

Θέση καθηγητή Ιστορίας του Δικαίου ― Ε.Κ.Π.Α. Προθεσμία 12-10-2023.

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει θέση καθηγητή Ιστορίας του Δικαίου. Προθεσμία υποβολής έως 12 Οκτωβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-01183-downloaded -11_08_2023  

Προκήρυξη για διδακτορικές σπουδές ― Πανεπιστήμιο της Βασιλείας

Το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία προκηρύσσει θέση για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο επιστημονικό πεδίο «Climate-societal relationships in the central and eastern Mediterranean during the first millennium CE». Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. DUW FG Fleitmann PhD_ERC CoG_SSE1K_DF

Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές ― Πανεπιστήμιο Κολωνίας.

Το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Dynamics of Conventionality, 400- 1550 » προκηρύσσει τέσσερις θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο και στον σύνδεσμο: https://grk2212.uni-koeln.de/sites/GRK_Dynamiken/GRK_2212/Wiss2305-17_DoktorandIN_im_GRK_2212-Dr._Schumann_engl.pdf Wiss2305-17_DoktorandIN_im_GRK_2212-Dr._Schumann_engl (1)

Προκήρυξη θέσης: Επιμελητής βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων ― Πανεπιστήμιο Οξφόρδης.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης προκηρύσσει θέση επιμελητή αρχαίων παπύρων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων. Προθεσμία έως 12 Ιουλίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο:  https://www.jobs.ac.uk/job/DAS814/cornelia-sparks-curator-of-greek-collections

Θέση επίκ. καθ. Βυζαντινής Ιστορίας ― Πανεπιστήμιο Πατρών. Προθεσμία 13-6-2023.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει θέση επίκ. καθ. Βυζαντινής Ιστορίας. Προθεσμία έως 13 Ιουνίου 2023. Πληροφορίες περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. FEK-2023-Tefxos G-00744-downloaded -03_06_2023 (1)

Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές ― Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz προκηρύσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», έξι έμμισθες θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 20 Μαΐου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. RTG 2304_job advertisement_cohort 3a  

Θέση υποψήφιου διδάκτορα ― Πανεπιστήμιο Fribourg. Προθεσμία 20-2-2023.

Το Πανεπιστήμιο Fribourg της Ελβετίας προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Portraying Medieval Women: The Materiality of Female Images and Art Patronage in the Latin East (12th–15th centuries)», μία θέση υποψήφιου διδάκτορα. Περαιτέρω πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://jobs.fr.ch/job/Fribourg%2C-CH-PhD-Position-Sari/763894202/  

Θέσεις για διδακτορικές σπουδές ― Πανεπιστήμιο Lund. Προθεσμία 15-2-2023.

Το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας προκηρύσσει δύο θέσεις για διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα: α) Σημιτικών γλωσσών, β) Ελληνικής (Αρχαίας και Βυζαντινής) και γ) Νέας Ελληνικής. Προθεσμία υποβολής έως 15 Φεβρουαρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:582294/type:job/where:4/apply:1

Επαναπροκήρυξη θέσης εντεταλμένου διδάσκοντος «Βυζαντινής Ιστορίας», Παν/μιο Πατρών, έως 10-2-2023.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών επαναπροκηρύσσει θέση εντεταλμένου διδάσκοντος «Βυζαντινής Ιστορίας» για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Προθεσμία υποβολής έως 10 Φεβρουαρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη επαναπροκήρυξη. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – 2022-2023)(1)

Προκήρυξη υποτροφίας: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Το Dumbarton Oaks Research Library and Collection προσφέρει υποτροφία ύψους 4000$ σε διδάκτορες για έρευνα διάρκειας ενός μήνα στις Βυζαντινές Σπουδές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο: https://www.doaks.org/research/fellowships-and-awards/one-month-research-awards/

Προκηρύξεις θέσεων: Βυζαντινή Ιστορία & Βυζαντινή Φιλολογία, ΙΙΕ/ΕΙΕ

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)  προκηρύσσει α) Θέση Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία με έμφαση στους Θεσμούς, την Κοινωνία και την Οικονομία». Προθεσμία έως την Δευτέρα 25.7.2022, β) Θέση Ερευνητή/τριας Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Φιλολογία». Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει (α) την […]

Προκήρυξη υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές

Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων προκηρύσσει υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, στον τομέα της Βυζαντινής ή/και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, εις μνήμην του καθηγητή Κωνσταντίνου Α. Μανάφη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη […]

Προκήρυξη υποτροφίας για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα ― Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Η Γεννάδειος βιβλιοθήκη προκηρύσσει υποτροφία για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στο ερευνητικό πεδίο των ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών διαστάσεων της Ανατολικής Ορθόδοξης θρησκείας από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων είναι μέχρι 15 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και […]

Προκήρυξη θέσης επισκέπτη επίκουρου καθηγητή ― Πανεπιστήμιο Clark

Το Πανεπιστήμιο Clark στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προκηρύσσει θέση επισκέπτη επίκουρου καθηγητή Ιστορίας Τέχνης/Αρχαιολογίας του Αρχαίου και Μεσαιωνικού Μεσογειακού Κόσμου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://bsana.net/announcements/category/jobs/ Έναρξη υποβολής αιτήσεων 15 Μαρτίου 2022 στην η διεύθυνση: [email protected] και για ερωτήσεις [email protected]

Προκήρυξη διδακτορικής έρευνας: Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, Προθεσμία 10-04-2022.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception» προκηρύσσει δύο θέσεις για διδακτορική έρευνα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη και στους συνδέσμους: https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/ https://grk-byzanz-wars.uni-mainz.de/job-advertisements/ RTG-2304_job-advertisement_cohort-2b_2-1  

Προκήρυξη έδρας Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη της έδρας Βυζαντινών Σπουδών του Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου. Προθεσμία έως 23 Μαρτίου 2022. 1149-1775-12_THE-Text_FacCultStud_W3_ByzantinStud-Chair_02-24 20220216_02_ZEIT_W3_Byzantinistik_-LS_02-24  

Προκήρυξη διδακτορικής έρευνας: Πανεπιστήμιο Ghent, Προθεσμία 23-4-2022

To Πανεπιστήμιο του Ghent (Βέλγιο) προκηρύσσει τρεις θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «European Research Council Consolidator Grant project MELA. The meaning of language. A digital grammar of the Greek taught at schools in Late Constantinople». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 23 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη […]

24ο Διεθνές Συνέδριο: Υποτροφίες AIEB, Προθεσμία 15-03-2022

Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών (ΑΙΕΒ) έχει ανακοινώσει την χορήγηση πενήντα υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές όλων των εθνικοτήτων για συμμετοχή τους στο 24ο Διεθνές Συνέδριο. Λεπτομερέστερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. Με θερμούς χαιρετισμούς Ταξιάρχης Κόλιας ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη AIEB_Byzgrants2022   […]

Central European University, MA and Ph.D., 2022/2023.

Το Τμήμα Μεσαιωνικών Σπουδών του Central European University προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στην οικεία  ιστοσελίδα https://medievalstudies.ceu.edu/

Προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών ― Πανεπιστήμιο Princeton

The Seeger Center for Hellenic Studies at Princeton University invites applications for two postdoctoral fellowships: (1) The Hannah Seeger Davis Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies and (2) The Mary Seeger O’Boyle Postdoctoral Research Fellowship in Hellenic Studies. Deadline: on January 18, 2022. http://Click for the full announcement.

Προκήρυξη υποτροφιών για διδακτορική έρευνα: Johannes Gutenberg University of Mainz.

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen. Austausch, Abgrenzung und Rezeption» / «Byzantium and the Euro-Mediterranean Cultures of War. Exchange, Differentiation and Reception», προκηρύσσει έξι υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορική διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 3 Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες […]

Υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Πανεπιστήμιο Mainz

Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος “Byzanz und die euromediterranen Kriegskulturen” προκηρύσσει 6 υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15 Νοεμβρίου 202ο. RTG-2304_job-advertisement_cohort-2a

Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου

PhD position in the project “Scales of fragmentation: bioarchaeological evidence of economic and social transformation from the Late Roman to Early Medieval period in the Eastern Mediterranean”. Job description: The PhD student’s task will be analyse the connections between changes in human diet and nutrition, and the landscape transformations taking […]