Σας ενημερώνουμε ότι μέσω του παρακάτω συνδέσμου, μπορείτε να διαβάσετε κείμενο «προβληματισμού σχετικά με την πορεία που έχει πάρει η προστασία των βυζαντινών μνημείων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια»:

https://byzantiumheritage.wordpress.com/