Η «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» και το Πανεπιστήμιο Ibn-Haldun διοργανώνουν από κοινού Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Second International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 16-18 Σεπτεμβρίου 2021. Το συνέδριο θα γίνει με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως. Στο συνημμένο αρχείο «Συνέδριο-Zoom» μπορείτε να δείτε τους απαραίτητους συνδέσμους για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

PROGRAM – Second International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea

Συνέδριο-zoom (1)