Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «DiBS – Creating a Sustainable Digital Infrastructure for Research-Based Teaching in Byzantine Studies», το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Approaching Byzantium Through Seals: A Digital Exhibition» και διδάσκοντα τον Χρήστο Μαλατρά. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση και στον σύνδεσμο

https://uni.koeln/ZDHWG

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής έως 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Call_for_Applications_-_Approaching_Byzantium_Through_Seals._A_Digital_Exhibition_01