Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Διαλέξεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων «Από τον Ευφράτη στην Ερυθρά Θάλασσα: διαδρομές πολιτισμών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Βυζαντινή περίοδο» ο Αθανάσιος Σέμογλου θα δώσει διάλεξη, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Οι διαδρομές της λατρείας της αγίας Θέκλας στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την Ύστερη Αρχαιότητα» την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 16:00.
Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://us06web.zoom.us/j/88052132742

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

7.11oυ.23_Κύκλος-Διαλέξεων-Από-τον-Ευφράτη-στην-Ερυθρά-Θάλασσα-διαδρομές…_compressed