Κατερίνα Κωνσταντάτου, Η αγιολογική και υμνογραφική παράδοση για τον Όσιο και Ομολογητή Χαρίτωνα και τον Όσιο Συμεών Στυλίτη τον Νέο. Συμβολή στην συροπαλαιστινιακή αγιολογία, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιβλέπουσα: Θ. Αντωνοπούλου