Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών διοργανώνει τη Γενική Συνέλευση, «Réunion Inter-Congrès», της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών (Α.Ι.Ε.Β.) στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τις 39 χώρες στις οποίες καλλιεργούνται οι βυζαντινές σπουδές. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Απριλίου 2024 στο ξενοδοχείο «Ιλίσια» της Αθήνας. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

PROGRAMME