Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Pythagoras Byzantinus. Pythagoras and Pythagoreanism in Byzantine Thought and Culture», o Francesco Monticini θα δώσει διάλεξη με θέμα «Synésios, Pythagore et le mythe de l’« Hellénisme » à Byzance à l’époque des Paléologues» και ο Tiziano Dorandi με θέμα «Vers une nouvelle édition de l’Anthologie de Jean de Stobi. Quelques considérations et résultats», τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 16:00, στη Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας «’Ελλη Λαμπρίδη». Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/j/81878394351?pwd=FWxB27y3sngaW1qSVnYIrqCPZsGLN2.1

Meeting ID: 818 7839 4351

Passcode: 392788

Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.

ABSTRACTS 18.12.23

POSTER 18.12.23