Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει το 9ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών από την Παρασκευή 9 έως Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024, το οποίο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτύου

https://shorturl.at/gtvL9
Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο Πρόγραμμα και στις Περιλήψεις.

Πρόγραμμα_9ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Περιλήψεις

Αφίσα__9ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών