Η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει φέτος, το 7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας / 7th BSA 2020, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετική χώρα των Βαλκανίων και συγκεντρώνει την προσοχή διακεκριμένων επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, από όλη τη Βαλκανική χερσόνησο και τον Εύξεινο Πόντο.

Το Συμπόσιο υποστηρίζεται και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – θεσμοθετημένο Εργαστήριο μη καταστρεπτικών τεχνικών), την Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία (HSA) και τον βραβευμένο Δευτεροβάθμιο Φορέα Πολιτισμού και Επιστημών Δίκτυο «Περραιβία», με επίσημη γλώσσα την αγγλική και θα πραγματοποιηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Παν/μιου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2), το χρονικό διάστημα 22–25 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ θα ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας των συνέδρων, όπως αυτά καθορίζονται από τον ΕΟΔΥ και τον ΠΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το συνημμένο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑΣ 2020