Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλοι επιστημονικοί φορείς διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Τοπικές ποικιλίες: μία πολύτιμη κληρονομιά χιλιετιών αντιμέτωπη με σύγχρονες προκλήσεις», στην οποία περιλαμβάνεται συνεδρία με ομιλίες για τους μεσαιωνικούς χρόνους. Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου από τις 8:30 έως τις 17:00, στο Ε.Ι.Ε., στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας». Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dg-IyUviQnOeZEanlrXKBQ.

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα

Πρόγραμμα_7ης Συνάντησης Τοπικές Ποικιλίες_ 21.3.2024

Poster 7ης Συνάντησης_ Τοπικές Ποικιλίες_ 21.3.2024