Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.), το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ιστορίας διοργανώνουν διημερίδα με θέμα «Όταν το κλίμα αλλάζει… Το κλίμα ως ενεργός παράγοντας στην εξέλιξη των ιστορικών φαινομένων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Αρχείο του Π.Ι.Ο.Π. με φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου, την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022. Για τη φυσική παρουσία στο Ιστορικό Αρχείο του Π.Ι.Ο.Π. απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: Τηλ. : 210 3418051
Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση στο επίσημο κανάλι του Π.Ι.Ο.Π. στο YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC6WIcnC740TJxfVK5b3lwcA

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.