Η Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων οργανώνει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων, το οποίο είναι αφιερωμένο στην μνήμη της αρχιτέκτονος Καλλιόπης Θεοχαρίδου και θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49) από τις 13 έως 15 Οκτωβρίου 2022. Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για συμμετοχή με ανακοίνωση παρατείνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο και στην ιστοσελίδα www.etepam.gr