Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 44ο Συμπόσιο από 11 έως 13 Απριλίου 2025 στην Αθήνα με ειδικό θέμα «Αντιμετωπίζοντας τον θάνατο κατά τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια». Προθεσμία υποβολής συμμετοχής έως 31 Δεκεμβρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση συμμετοχής και στο πρότυπο περίληψης. 

Εγκύκλιος 44ου Συμποσίου ΧΑΕ (Απρίλιος 2025)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ, 44ο Συμπόσιο ΧΑΕ (προθεσμία Δεκ. 2024)