Το 43ο Συμπόσιο της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χ.Α.Ε. θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Μαΐου 2024, στο αμφιθέατρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη ενημέρωση.

Ενημέρωση για χρόνο κ χώρο 43ου Συμποσίου ΧΑΕ (2024_05_24-26)_03-9