Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 43ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης από 24 έως 26 Μαΐου 2024 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα 43ο Συμπ ΧΑΕ 2024