Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία θα οργανώσει το 42ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στην Αθήνα, με φυσική παρουσία, από 5 έως και 7 Μαΐου 2023, με θέμα «Βυζάντιο και Πόλεμος». Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα. 

αρ.πρ.102-2022_Εγκύκλιος 42ου Συμποσίου ΧΑΕ (2023)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 42ο Συμπόσιο ΧΑΕ (2023)