Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το 42ο Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 10 έως και 12 Μαΐου 2023, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Πλατεία Ιπποδρομίου), με θέμα εναρκτήριας Στρογγυλής Τράπεζας «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: ιστορική, νομική και γενοκτονολογική προσέγγιση». Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

42oSynedrioProgramma [2]