Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία θα οργανώσει το 41ο Συμπόσιο «Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης» στην Αθήνα, μεταξύ 27 και 29 Μαΐου 2022, με ειδικό θέμα «Τα προσφυγικά κειμήλια από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη». Υποβολή περιλήψεων έως 11 Μαρτίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. 

Εγκύκλιος 41ου Συμποσίου ΧΑΕ_ 2022_01_4