Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 40ού Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, με ειδικό θέμα Η βυζαντινή προσωπογραφία μέσα από τα αρχαιολογικά τεκμήρια, τα έργα τέχνης και τις επιγραφικές μαρτυρίες (4ος – 15ος αιώνας), που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 22-24 Μαΐου 2020. 

Τελευταία ημέρα υποβολής των περιλήψεων ορίζεται η Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι περιλήψεις θα πρέπει να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΧΑΕ: [email protected].

Εγκύκλιος 40ού Συμποσίου της ΧΑΕ 22-24 Μαΐου 2020