Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει την 4η Προκήρυξη ερευνητικών Έργων για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών. Προθεσμία υποβολής έως 20 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

4η-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΔ