Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 39o Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, με ειδικό θέμα: Ιδεολογική και πολιτισμική πρόσληψη του Βυζαντίου από τους άλλους λαούς (7ος-15ος αιώνας), στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2019.

2019_39ο Συμπόσιο_ΧΑΕ_poster

2019_39ο Συμπόσιο_ΧΑΕ_Πρόγραμμα