Το 39o Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τον μήνα Μάιο, 2019. Ειδικό θέμα της ημερίδας είναι “Ιδεολογική και πολιτισμική πρόσληψη του Βυζαντίου από τους άλλους λαούς (7ος-15ος αιώνας)”. Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με τις περιλήψεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΧΑΕ: [email protected] 

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος του Συμποσίου.

Εγκύκλιος 39ου Συμποσίου ΧΑΕ Μάιος 2019