Στις 11-13 Μαΐου 2018 διεξάγεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών το 38ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, με ειδικό θέμα: «Αναζητώντας τη θέση του ‘άλλου’ στο Βυζάντιο: υλικά τεκμήρια και καλλιτεχνικές εκφάνσεις της παρουσίας αλλόφυλων και αλλόθρησκων στη βυζαντινή επικράτεια».

38 Συμπόσιο ΧΑΕ_11-13.05.2018 πρόγραμμα