Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Ibn Haldun διοργανώνουν το 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «On the Military History of the Mediterranean Sea», στην Κωνσταντινούπολη (Suleymaniye Campus) από 26 έως και 28 Ιουνίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Intern. Conference on the Military History of the Mediterranean Sea_Program