Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Χριστός Ανέστη!

Σε συνέχεια της αμέσως προηγούμενης ενημέρωσης, σας υπενθυμίζουμε την καταληκτική ημερομηνία (30 Απριλίου) για την ανάρτηση των περιλήψεων στην
ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Επίσης, εάν δεν το γνωρίζετε ήδη, σας ενημερώνουμε ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί τελικά ως υβριδικό και θα πρέπει να δηλώσετε την επιλογή σας για φυσική ή μη παρουσία μέχρι την 1η Ιουλίου.

Θα θέλαμε ακόμη να σας παρακαλέσουμε να ενημερώσετε και την Επιτροπή για τον τρόπο συμμετοχής σας (αναφέροντας και τον τίτλο της ανακοίνωσης σας), ώστε να έχει το Διοικητικό Συμβούλιο εικόνα της ελληνικής συμμετοχής και της παρουσίας μελών στις εργασίες του Συνεδρίου. Αυτό θα είναι χρήσιμο και για την υποστήριξη του υποβληθέντος αιτήματος επιχορήγησης από το Υπουργείο.

Με θερμούς χαιρετισμούς
Ταξιάρχης Κόλιας ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη