Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σε συνέχεια του από 18 Νοεμβρίου προηγούμενου μηνύματός μας, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνεδρίου επισημαίνεται ότι η προθεσμία εγγραφής στο Συνέδριο με το χαμηλό κόστος συμμετοχής (175 €) έχει παραταθεί έως τις 15-01-2022.

 

Λεπτομερέστερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου

(https://byzcongress2022.org/)

Με τους χαιρετισμούς μας

Ταξιάρχης Κόλιας ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη