Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

σε συνέχεια του από 12 Δεκεμβρίου μηνύματός μας, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Συνεδρίου επισημαίνεται ότι η προθεσμία εγγραφής στο Συνέδριο με το χαμηλό κόστος συμμετοχής (175 €) έχει παραταθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022. Λεπτομερέστερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (https://byzcongress2022.org/).

Με τους χαιρετισμούς μας
Ταξιάρχης Κόλιας  ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη