Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας προωθούμε ηλ. μήνυμα της Οργανωτικής Επιτροπής του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει σχετικές με το συνέδριο πληροφορίες.

Με τους χαιρετισμούς μας και ευχές για καλή ακαδημαϊκή χρονιά

Ταξιάρχης Κόλιας ― Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

 

Dear Colleagues,

We are pleased to inform you that the official website of the 24th International Congress of Byzantine Studies is online at the address:http://byzcongress2022.org/

The website is still a work-in-progress and, therefore, has not been fully developed in all its pages, but all the essential details (i.e.deadlines and contact addresses) are there. Please keep checking it from time to time to keep updated.

Our best wishes,
The organizing committee

Παραθέτουμε επιπλέον τις προθεσμίες υποβολής κειμένων και εγγραφής, όπως αναφέρονται στην Ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

Deadlines:
15 October 2021
● Papers for the Plenary Sessions

30 November 2021
Abstract for:
● Round Tables
● Thematic Sessions
● Free Communications

Registration and Payments from 1 October 2021