Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει την Δ΄ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο» (ΑΕΠΕΛ 4), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα στις 20-23 Νοεμβρίου 2024. Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλ. διεύθυνση [email protected] , έως 31 Αυγούστου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη 2η Εγκύκλιο και στο Δελτίο Συμμετοχής.

ΑΕΠΕΛ4_Β’ Εγκύκλιος_AWOP4_2nd Circular_gr-eng

ΑΕΠΕΛ4_Δελτίο Συμμετοχής_AWOP4_Registration Form (4)