Ο Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει το 14ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Ανασκαφή και Έρευνα XIV. Από το ερευνητικό έργο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης», στο οποίο περιλαμβάνονται και ανακοινώσεις της βυζαντινής εποχής και θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 1 έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023, στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α., αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος».
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσης στον σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m6e13c62b0a27761ac9c0cfe735157531

XIV_ΣΥΜΠΟΣΙΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ