Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 12ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Ε.Κ.Π.Α. Προθεσμία υποβολής περιλήψεων έως 31-5-2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση και στην ιστοσελίδα

https://sites.google.com/view/12conference-ma-phd/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE

12th_conference_call_for_papers_gr