Ο Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργανώνει το 12ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών, το οποίο θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στα Τρίκαλα, στο Μουσείο Τσιτσάνη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο συνημμένο έγγραφο.

 

12ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών