Παρακαλούμε δείτε τα αντίστοιχα συνημμένα.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γαλλική Επιτροπή – CFEB_Motion_HagiaSophia

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ιταλική Επιτροπή – Letter from the Bureau of the Italian Committee of Byzantine Studies

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Ρωσική Επιτροπή – Memorandum

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Αμερικανοί Βυζαντινολόγοι – Letter of Amer. byzant. regarding Hagia Sophia