Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, ως εκπρόσωπος των Βυζαντινολόγων της Ελλάδος και μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών, παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την επιχειρούμενη αλλοίωση του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας.

Οιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι απολύτως καταδικαστέα από τους διεθνείς οργανισμούς, δεδομένης της εξέχουσας ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας του μοναδικού αυτού οικοδομήματος του 6ου αιώνα στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, αλλά και της παγκοσμίως αναγνωρισμένης αξίας του ως προστατευόμενου μνημείου της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8-6-2020

GR COMMITTEE Resolution Hagia Sophia 8-6-2020