Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι στην κατηγορία «Ανακοινώσεις» έχει αναρτηθεί Ψήφισμα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών για τη Μονή της Χώρας.

Ταξιάρχης Κόλιας   Θεοδώρα Αντωνοπούλου

ΨΗΦΙΣΜΑ_Μονή της Χώρας_Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών_11-5-2024