ΨΗΦΙΣΜΑ
της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών
για το «βυζαντινό σταυροδρόμι» στον σταθμό Βενιζέλου
του Μετρό Θεσσαλονίκης

Τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών κατά τη Γενική Συνέλευση της 29ης Οκτωβρίου 2019 αποφάσισαν να απευθύνουν έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές για την κατά χώραν διατήρηση του μνημειακού συνόλου που αποκαλύφθηκε στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αναμφισβήτητα, η κατασκευή του Μετρό είναι έργο κοινωνικής ωφέλειας με τεράστια σημασία για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων και θα αναβαθμίσει συνολικά την πόλη της Θεσσαλονίκης. Χάρη στις εργασίες για τη δημιουργία του, ωστόσο, ήρθε στο φως ένα εύρημα μοναδικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας, όχι μόνο για τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα για την πολεοδομική μορφή και λειτουργία των βυζαντινών πόλεων.

Το σημαντικό αυτό εύρημα κοσμικού χαρακτήρα που καλύπτει σε επάλληλα στρώματα έξι αιώνες ζωής από τον 4ο έως και τον 9ο αιώνα, συμπληρώνει την εικόνα της Θεσσαλονίκης, της δεύτερης πόλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία διασώζει ένα σημαντικό αριθμό ναών εξαιρετικής ποιότητας, από την παλαιοχριστιανική έως την παλαιολόγειο περίοδο.

Έχοντας απόλυτη επίγνωση, ως βυζαντινολόγοι, της σημασίας του σπάνιου αυτού αρχαιολογικού θησαυρού, απευθύνουμε έκκληση να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εφαρμοστεί η τεχνικά πλέον πρόσφορη λύση ώστε να διατηρηθεί το «βυζαντινό σταυροδρόμι» in situ στον σταθμό Βενιζέλου, χωρίς να εμποδιστεί η λειτουργία του Μετρό. Η ανάδειξη του μοναδικού αυτού συνόλου θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της πόλης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                       Η Γενική Γραμματέας
Ταξιάρχης Γ. Κόλιας                                                                                                                             Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

ΨΗΦΙΣΜΑ Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών 29-10-2019