Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας εξέδωσε το επισυναπτόμενο ψήφισμα σχετικά με την αλλαγή του νομικού πλαισίου των πέντε μεγάλων Δημόσιων Αρχαιολογικών Μουσείων.

Ψήφισμα ΧΑΕ 15-2023____2022_02_12