Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας απευθύνει πρόσκληση υποβολής μελετών στον 45ο τόμο του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Προθεσμία υποβολής έως 30 Μαΐου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.

Πρόσκληση ΔΧΑΕ ΜΔ 45 2024_2023_02_7