ΦPONTIΣTHPIO IΣTOPIKΩN EΠIΣTHMΩN
ΠEPIOΔOΣ ΛB΄ (2018-2019)

 

Το Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών οργανώνεται απὀ τον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Άρχισε να λειτουργεί το έτος 1987-1988 και η λειτουργία του συνεχίζεται φέτος για τριακοστή δεύτερη κατά σειρά περίοδο. Σκοπός του Φροντιστηρίου είναι η μετάδοση σε νέους επιστήμονες ειδικών επιστημονικών γνώσεων απαραίτητων για την πληρέστερη κατάρτιση όσων επιθυμούν να ασχοληθούν με την ιστορική έρευνα. Τα μαθήματα διδάσκονται από πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και άλλους ειδικούς επιστήμονες και απευθύνονται σε φοιτητές ή πτυχιούχους, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και άλλων ακροατών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAΘHMATΩN

2018-2019_FIE_PROGRAMMA_MATHIMATA

 

Εγγραφή – Βεβαιώσεις:

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη κάθε γνωστικού αντικειμένου με αποστολή μηνύματος σε μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Ζήση Μελισσάκη ([email protected]), Γεράσιμου Μέριανου ([email protected]) και Αγγελικής Πανοπούλου ([email protected]).

Οι εγγραφές και η καταβολή των διδάκτρων (15 ευρώ για ένα ή δύο μαθήματα και 30 ευρώ για περισσότερα ή για το σύνολο των μαθημάτων) διεξάγονται μέχρι και την ημέρα έναρξης διδασκαλίας του κάθε αντικειμένου. Για την πραγματοποίηση ενός μαθήματος απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον πέντε ακροατών.

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους μετά το τέλος Μαΐου, ύστερα από αίτημά τους στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:
210 72 73 641 (Δρ. Ζήσης Μελισσάκης)
210 72 73 642 (Δρ. Γεράσιμος Μέριανος)
210 72 73 630 (Δρ. Αγγελική Πανοπούλου)

Εγγραφές
Τομέας Βυζαντινών Ερευνών
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 116 35, 5ος όροφος

Τρίτη: Δρ. Ζήσης Μελισσάκης (γραφείο αρ. 530)
Πέμπτη: Δρ. Αγγελική Πανοπούλου (γραφείο αρ. 522)