Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μünster και το ΠΜΣ «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) οργάνωσαν φθινοπωρινό σχολείο, 4-9 Οκτωβρίου 2021, στο Ματσούκι Τζουμέρκων και συγκεκριμένα στη Μονή Βύλιζας (18ος αιώνας), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτισμός και Ιστορία της Δυτικής Ελλάδας από την Ύστερη Αρχαιότητα έως τα Μεταβυζαντινά χρόνια», το οποίο χρηματοδοτείται από το Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).
Υπεύθυνοι καθηγητές: Michael Grünbart (Πανεπιστήμιο Μünster) και Χρήστος Σταυράκος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).