Το Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg του Mainz στα πλαίσια του προγράμματος “Early Concepts of Humans and Nature: Universal, Specific, Interchanged” προκηρύσσει 6 υποτροφίες τριών ετών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1 Μαΐου 2019.

job posting_GRK1876_ 2019_eng