Στο πλαίσιο των διδακτορικών προγραμμάτων « Ancient Languages and Texts », « Ancient Philosophy and History of Ancient Science » και « Languages and Cultures of the Silk Road » του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, προκηρύσσονται υποτροφίες εκπόνησης διδακτορικής έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 1η Νοεμβρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

cfa_GSSP_ALT_2-PhD-Fellowships_BerGSAS

cfa_GSSP_APhil_HistAS-2-PhD-Fellowships_BerGSAS

cfa_GSSP_SilkRoad_2-PhD-Fellowships_BerGSAS