Ο Οργανισμός «Βυζαντινή Θεσσαλονίκη», το CéSor της Σχολής Ανώτατων Σπουδών του Παρισιού, το Labex Resmet, και το INSTITUTUL DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA LEVANTULUI του Βουκουρεστίου διοργανώνουν κύκλο σεμιναρίων στο πλαίσιο Θερινού Πανεπιστημίου (στα γαλλικά και στα αγγλικά) με θέμα:«Τα δίκτυα στο Βυζάντιο», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 1-10 Ιουλίου 2019.

Οι διοργανωτές δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φοιτητές να συμμετάσχουν στα μαθήματα, προκηρύσσοντας 40 υποτροφίες.

Προθεσμία υποβολής αίτησης έως 14 Απριλίου 2019.

Call for Summer School